Semmi sem igaz és mégis az - Március, április bolygóhatások

2022.03.11

A bolygók többsége a Vízöntő és a Halak jegyében halad, ami egyensúlytalanságot jelez és hatásuk így lekorlátozódik egy-egy területre, és ez még néhány hétig így lesz. Az energiák kollektív szinten hatnak.

A Jupiter a Halak jegyében jár, képviseli a szellemi, intellektuális, ideológiai és morális elveket valamint a gazdagságot. Az elmúlt napokban a Nap közelsége miatt a Jupiter égetett, ez a legkedvezőtlenebb állás, lerontja a Jupiter által szimbolizált jó tulajdonságokat - az égetettség pontosan a háború kirobbanásának napján kezdődött. Jupiter a spekulatív ügyleteket is jelzi, amik nemkivánt irányba fordulhatnak, komoly veszteségekhez vezethetnek. Az égetettség mindig kritikus időszakot jelöl, mivel ilyenkor az egó (Nap) túlzott működése vagy a tudatlanság problémákat okozhat. Az önző érdekek miatt rossz irányt vehetnek a dolgok, jellemző lehet ilyenkor az etikátlanság, a képmutatás, a korrupció, ezért ilyenkor érdemes kerülni a nagyobb pénzügyi döntések meghozatalát. Ha mégis benne vagyunk egy folyamatban vagy döntenünk kell, érdemes több oldalról alaposan körbejárni, kikérni más szakemberek véleményét is.

A Nap jelenleg távolodóban van a Jupitertől, az égetettség kezd enyhülni, azonban a Neptunusszal áll most együtt. Neptunusz a köd és a bizonytalanság. Mindkét bolygó a Halak jegyében jár, és a Halak jegyében minden bolygó nagyobb befolyásolhatóság és érzékenység alá kerül. Ez kedvező esetben növelheti az együttérzést, a segítő szándékot, lebonthat, feloldhat régi határokat, növeli a képzelőerőt, inspirációt, ugyanakkor jelezhet hiányállapotokat, menekülési szándékot, félrevezetést, visszaéléseket.

A Merkúr - amely a kereskedelmet és a médiát képviseli, március 10-én belépett a Halak jegyébe, ahol rangját vesztett, bizonytalan. Vizes jegyben erőteljesen érzelmi alapú döntéseket mutat, manipulációkat, mellőzve vagy elrejtve, másnak állítva be a tényeket az érdekek szerint. Ha valamiben most határozatlanok vagyunk, felerősödnek a kételyeink, akkor a döntést érdemes most későbbre halasztani.

A Merkúr nehéz állásba kerül, amikor csatlakozik a Jupiterhez és a Neptunuszhoz (március 18-23). Itt minden bizonnyal eléri a média a befolyásának a csúcspontját, még erősebben hatva a geopolitikai események alakulására. A Merkúr is el fogja érni a Napot, égetettsége már a Kos jegyében haladva történik meg (március 29-április 7.). Ez szinten egy óvatosságra intő állás, hirtelen felindulásból hozott döntéseknek káros következményei leheteknek a kommunikációban, pénzügyekben, és a türelmetlenség miatt fennáll a hibázási lehetőség.

Mindezekkel egyidőben a Vénusz (béke) és a Mars (háború) március végéig haladnak még szorosan együtt a Vízöntő jegyében, amely jegyben az energiák az emberiségre kollektíven hatnak, nem személyes szinten. A Vénusz és s Mars  a Szűz teliholdnál (március 18.) közelítenek az Uránusz kvadrátjához, amely még magasabbra emelheti a feszültségszintet. Hirtelen kirobbanó, váratlan eseményekre, erőszakos, szélsőséges megnyilvánulásokra, forradalmakra, sztrájkokra, meggondolatlan cselekedetekre, rombolásra és pénzügyi ingadozásokra figyelmeztethet. Átszervezések, leépítések, munkaerőhiány is várhatóak ennél a konstellációnál. 

A Szaturnusz március 28-án a Vénusz és a Mars közé kerül, innentől kezdve a Vénusz elkezd gyorsulni, és fokozatosan elhagyja a Marsot. Az erők külön válásával és a Szaturnusz szilárdságával a korábban együtt kezelt folyamatok szétválhatnak, új fejezet kezdődhet. A Szaturnusz az akadályokat, a kormányzást, a felelősséget, a fegyelmet, a szigort és a szabályozást képviseli, így várhatóak komoly, határozott fellépések a stabilitás megtartásának érdekében. 

A Vízöntő jegyében lévő Szaturnusz (Vízöntő= emberi jogok) és a Bikában lévő Uránusz, (Bika=pénz, értékek,) mutatja a liberális értékek mentén létrejött pénz vezérelte szélsőséges folyamatokat, amelyek most eszkalálódnak. Vénusz-Uránusz uralmi cserében ráerősít ezekre a folyamatokra és ingadozásokra.

A Neptunusz az olaj és a gáz jelölője, amely a Jupiterrel - ami mindent megnövel, együttállva extrém mértékben megemeli az árakat, és az infláció tovább emelkedhet. A két bolygó április 12-én válik teljesen pontossá. A Neptunusz a médiát képviseli, amely a saját uralmi jegyében nagyon erős, 10 éve van itt a Halakban. Szóval a média befolyása tovább erősödik májusig. A humanitárius segítségadást és a kollektív áldozatvállalás is megjelenik a Jupiter-Neptunusz találkozásakor. Anno 2015-ben a migráns válság idején akkor a két bolygó egymással szemben állt - jelezvén, hogy nem álltak a helyzet magaslatán a tanácsadók, a bölcs emberek (Jupiter a Szűzben volt 2015-ben).

Összességében elmondható, hogy a március és április hónap szélsőséges hatásokat jelez.

Hogy mi fog történni, azt senki sem tudhatja előre, minden egy isteni terv részét képezi, aminek mi is az egyik szereplői vagyunk.. A túlzás sosem jó - káros és pusztító. Az alapelv, hogy minden kiegyenlítődik idővel, ez nem új filozófia. Az asztrológia szimbolikus rendszere segíthet eligazodni abban, ami ma történik. A négy elem erőteljes szélsőséges jelenléte mind-mind figyelmeztetett: pusztított a tűz, rengett a föld, elárasztott a víz és legutóbb tornádó erejű szél söpört és erős szél volt hetekig. Minden mindenkor kiegyenlítődik, minden csak idő kérdése.

* * *

Az itt leírtak általános tendenciákra utalnak, az egyéni horoszkóp függvényében a hatások különböző módon nyilvánulhatnak meg. A jövő firtatása helyett az önismeret az, amelyhez az asztrológia kiváló eszközt nyújthat, és általa megérthetjük a reakcióinkat, élethelyzetünket. Egyéni konzultáció lehetősége itt.