Forgószéllel fordul a Vénusz - új irányokba változunk

2022.01.30

Amikor ennyire erőteljesen zúg és morajlik a szél, az mindig a változás szele. Változik az irány a fejekben, a gondolatokban, a szívekben, egy korábbi állapot megszűnik, és egy új állapot születik. Tisztulás van. Erőteljes. Ezekben a napokban vált a Vénusz irányt, tegnap befejezte hátráló mozgását, és ma indul meg előre. Az irányváltás olyan erejű most, mint ez a forgószél. Kisöpri a múltat, taszigál, kilöki, felkapja, ami már elavult, ami nem hozzánk tartozik, ami negatív, ami mások sorsa, nyűgje, félelme. A Hold a forduló Vénuszhoz közel, a Bak jegyén halad át, ez segíthet végleg eltávolodni érzelmileg a múlttól és saját feladatainkra koncentrálni. Érezd a stabilitást belül!

A Vénusz a kapcsolatok, a pénz és boldogság jelölője, mélyebb szinten pedig az önbecsülésé, amely témákban jelentős átalakulások zajlódnak. A Bak jegyében hátráló Vénusz a múltbeli befejezetlen, feldolgozatlan érzelmi ügyeket piszkálta meg, és akasztott meg folyamatokat. Az itt esetlegesen átélt csalódások okai a múltban feldolgozatlanul hagyott ügyek, amelyek fájdalmával nem néztünk szembe, hanem egy szebb idea reményében tovább léptünk.

A retrográd Vénusz időszaka (december 20-tól január 30-ig) gyakran visszahoz régi kapcsolatokat, exeket, helyzeteket, vagy egy kapcsolat ideálját amelyek általában egyoldalú helyzetekre világít rá. Valami olyanra világit rá, ami korábban is ott volt, csak nem lett feldolgozva. Sokan felismerik ismétlődő mintáikat, felismerik mi vagy ki nincs a megfelelő helyen az életükben, amit előbb el kell rendezni. A Bak jegyében a felelősségi kérdések, a terhek vállalása, a határok meghúzása, irányítás, vezetés témái válnak nagyon aktuálissá.

A Bak jegye mindezen túl a karmikus témákat erősíti fel, a Szaturnusz uralja, és ha megnézzük az égboltot, azt látjuk, hogy a Jupiter és a Neptunuszon kívül minden bolygó, a Vénusz, a Mars, a Nap, a Hold a Merkúr, a Plútó, és közvetve az Uránusz és a holdcsomók is a Szaturnusz uralma alatt állnak, ezért most mind egy hatás alatt rendeződik. Múlt lezárása, a negatív, destruktív energiákról való leválás. A Szaturnusz a szakmai élettel és a presztízzsel is erős kapcsolatban áll, nem csoda, hogy a múltunk, a döntéseink mennyire erőteljesen kihatnak ezekre a témákra is.

A két sorsbolygó, a Jupiter és a Szaturnusz mind a saját jegyében, saját uralmi láncuk tetején állnak, hatásuk rendkívül erős ezekben a napokban. A Jupiter az isteni hit erejét és bölcsességet, a lelki gyarapodást erősíti fel, a Szaturnusz a akadályokat és a sorsszerű változásokat. Együttes hatásuk segítik a sorsunkban bekövetkező pozitív változásokat a nehézségek árán is, ha a helyes úton járunk, segítik az előre haladást, pl. hogy jobb munkához, nagyobb megbecsüléshez, jobb anyagi körülményekhez jussunk. Mindkettő nagy rendező, érdemes összehangolni mindkettő erejét, még ha természetük szerint ellentétesek. Mindkettőnek adjunk helyet az életünkben: elszakadások és új kezdetek. Menjen aminek mennie kell, és jöjjön mindaz a jó, amit a szívünkbe tudunk fogadni!  Szabadítsd fel magad!

A retrográd majd az előre induló időszakok lényege, hogy önmagunkkal megtaláljuk a nagyobb egyensúlyt, a szeretetet, a kapcsolatot a környezetünkkel, és ne függjünk mások elismerésétől annyira, hanem becsüljük, értékeljük jobban magunkat! Ezen az úton haladjunk előre, ahogyan a Vénusz is teszi mától. Hamarosan a Merkúr is csatlakozik hozzá, február 3-án a Vízöntő újholdat követően fordul majd ő is egyenesbe. A Plútóval együttállva szintén mély megértéseket és nézőpontváltáshoz segíthet. Innentől kezdődőden tényleg új kezdet és irányok jöhetnek legfőképpen munkában, magánéletben.

* * *

Az itt leírtak általános érvényűek, amennyiben érdekel, hogyan hat személyes sorsodban, szeretnéd jobban megérteni, jelentkezz egyéni konzultációra!