Jupiter retrográd a Nyilasban - Változik a jövő, változik a világkép

2019.04.10

Április hónapban a két sorsbolygó vált irányt, elsőként a Jupiter április 10-11-én, majd a Szaturnusz április 30-án. Mindkettő már érezhetően nagyon lassú, irányváltásra készülve. A bolygók irányváltásai fontos fordulópontok nemcsak a személyes életünkben, hanem világi szinten is. Egy átmenetet képviselnek. A Jupiter esetében a jövő és a világkép szükségszerű átalakulását jelzik előre, amíg a Szaturnusz esetében a hatalomét és a stabilitásét. Minden átmenet velejárója a bizonytalanság.

Fordíts a szemléleteden, fordíts a jövődön

A Jupiter retrográd (hátráló) mozgása során (2019.04.10 - 08.11.) a belső világunk, a belső horizontunk, a hitünk átalakulását, megerősödését és kiszélesítését hozhatja. A növekedés és gyarapodás bolygója az életszemléletünk felülvizsgálása által hozhat jövőbeni sikereket. A hamis vagy téves ideáknak, amiknek csak a hasznát, előnyeit akartuk vagy még akarjuk élvezni, és nem hoznak valódi boldogságot, azok felismerésének - és nem a gyarapításának van itt az ideje. Magadat vered át hosszú távon. Rajtad múlik, mennyit akarsz látni!

Rajtad múlik, mennyit akarsz látni
Rajtad múlik, mennyit akarsz látni

Azt gyarapítsd, ami benned van!

A retrográd időszakban a régi szemléletmód visszahúzhat, amiben megjelenhet a mértéktelenség, a túlzás, a pazarlás, a sznobság, a felfújt helyzetek, többnek mutatni magunkat. A gyarapodás ebben az időszakban nem a materiális síkon, hanem a céljaink, ideáink újragondolásával, önmagunk jobbításával, saját hitünk megerősítésével érhető el. Sok belső tapasztalást és felismeréseket hoz ezért ez az időszak, ami rendkívül gazdaggá tehet. 

Az nyer, aki tovább tud lépni az igazságtalanságokon

A retrográd időszak segíthet mögé látni a vélt igazságtalanságainknak. A legnagyobb problémát az szokta generálni, ha nem látjuk be, vagy nem akarjuk érezni, hogy mi miben vagyunk hibásak. Görcsösen vágyhatunk a jóra, de ahhoz a jóhoz belül is meg kell tanulni kapcsolódni, és ténylegesen hinni benne. Önmagunkban bízni. E nélkül marad a prédikálás, a túl erkölcsösség és az ítélkezés, önmagunk mások fölé helyezése. Fontos, hogy ha elégedetlenek vagyunk a jelenlegi helyzetünkkel, és többre vágyunk, akkor vizsgáljuk felül céljainkat, a képességeinket és azt, hogy mit teszünk meg érte - őszintén. 

Ne dőlj be a látszatnak!

A Jupiter a gazdagság és a gyarapodás bolygója a materiális síkon. A retrográd időszak megnövelheti a túlzásokra, jólétre való hajlakomat, a túlzott optimizmust, könnyelmű ígéreteket, a materiális vágyakat, és tisztesség határainak átlépését.

Néhány jó tanács a retrográd Jupiter időszakára:

- hamis célok elengedése, amiben nincs előrelépés, fejlődés, azt merni látni, és nem újabb ideákat gyártani, vagy megideologizálni

- terveket készíteni, meglévőket újragondolni vagy pihentetni

- túlkapások és a múltbeli erkölcsi, etikai vagy jogi hibák kibukása

- önjobbítás időszaka

További tanácsokat kaphatsz a Retrográd bolygók című könyvemből . Nemcsak a bolygók aktuális retrográd időszakairól, hanem a születéskori retrográd bolygóállások mögött rejlő feladatokról, leckékről is szól, segítve önmagunk eligazodásában.