Más szintre vágyunk lépni - Szaturnusz retrográd, Jupiter a Shatabishában

2021.05.23

Életünket jelentősen megváltoztató hatásokat jeleznek a bolygóállások a mai naptól kezdődően. Két kiemelkedő mozgást láthatunk az égen, az egyik a Jupiter - amely nakshatrát váltott, a másik a Szaturnusz, amely irányt váltott május 23-án, és megkezdte hátráló mozgását októberig. Az irányváltást gyakran kíséri nyugtalanság. Mindkét bolygó óriási hatással van a sorstendenciák alakulásában, ezért ezekre a mozgásokra mindig érdemes figyelni. Az elkövetkezendő napok és hetek sok változásban bővelkednek, továbbá a következő Hold - és Napfogyatkozások erőteljes sorsfordító, transzformatív erőket képviselnek, aminek segítségével zárul a múlt és nyílnak az új lehetőségek is. A közeljövőben a Merkúr is irányt vált majd, május utolsó napján, amely tovább színesíti a nyarat. Minden hatást nem tudok leírni, de néhányat szeretnék kiemelni.

Kezdjük a Szaturnusszal, mivel ez az a bolygó, amely lassú haladása során évtizedek alatt kialakult tendenciákat alakít át és hoz létre egy új korszakot, egy új világot, amely három lépésben történik. A változások mind azt a célt szolgálják, hogy a világ rendje újra helyreálljon erkölcsi és spirituális szinten. A Szaturnusz jelenlegi pozíciója a Shravanában van (2022. februárig), és azért is érdemel külön figyelmet, mert Vishnu - a világ egyensúlyának fentartója* uralja ezt a nakshatrát. A vallási és hitbeli törekvések elavult részének szükségszerű megújulását is jelezheti ez az időszak. 

A Szaturnusz irányváltását jól szimbolizálja, hogy bizonyos korlátozások feloldódtak a fizikai világban: nincs maszk, nincs időkorlát. Ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy a retrográd időszak sosem végleges állapotokat jelez, hanem csupán egy átmenetet - október 11-ig. A retrográd irány segíti az elmozdulást egy régi ideje múlt állapotból. Azt tanítja, hogy láss túl az illúziókon. A retrográd időszak (ehhez a Merkúr majd a Jupiter is kapcsolódik egy hónapon belül) a mélyebb megértés felé visz. A múlt régi sémái visszaköszönhetnek, az időszak segíthet a belső gátak feloldásában, a hamis biztonságérzet felismerésében. Legfőbb cél, hogy lazítani tudjunk a merevségen, zárkózottságon (főként itt érzelmi), valamint túllépjünk a világ jelenlegi nézetén, és felszabadítsuk az önkifejezési képességünket, hogy új formákat hozzunk létre, egy új világot amikor ismét előre indul a Szaturnusz. Sokan lesznek, akik visszatérnek a régi életformájukhoz, és lesznek jónéhányan, akik meg tudják haladni a régit, és egy teljesebb élet felé haladnak. Ennek sikere ezen az időszakon múlik.

A másik fontos bolygóhatás, hogy a Jupiter az igazság bolygója belépett május 23-án a Shatabishába, amely a legmisztikusabb, legtitokzatosabb jegy, és egyben a média befolyása is itt a legerősebb. Hogyan fér meg ez a két ellentétes fogalom egy jegyben? Ha szemügyre vesszük a szimbólumát, ami egy kör, jelképezi azokat a dolgokat, amik el vannak rejtve, el vannak zárva a külvilág elől és tele van titokkal. A média is egy ilyen terület, nem csak a misztika. A Jupiter az igazság bolygója a média által feltárhatja az elrejtett igazságokat, és vica verza. Fenntartással kezeljük a média igazságait. A Shatabisha az álcázás, a takarás nagymestere, híres arról, hogy mást láthatunk, mint ami belül van. Nem ritka, hogy félreismerünk valakit.

A Rahu uralja ezt a nakshatrát, a Shatabishát, amelynek a szabadsághoz és a vágyakhoz is erőteljes kapcsolata van. A Jupiter itt nagy szabadságra vágyik és az ideák is felerősödnek. Július végéig lesz itt a Jupiter. A Rahu jelenleg a Bikában van, ahol mindennek a növekedésében, gyarapodásában, és még a szerelemben is segít. A jólét, az élvezetek, a jó ételek, az utazások és a luxus iránti vágyakat felturbózza ez az állás. Az élet itt azért nem lesz olcsó. A mértékkel és anyagi vágyakkal gondok lehetnek. Az élvezetek alacsony szinten való megélése itt a drog, az alkohol és a szex fogyasztásában is kimerülhet. 

A jó hír, hogy a Shatabishába belépő Jupiter a legmagasabb szintű spirituális energiához tud kapcsolódni. Élénkíti a spirituális témák iránti érdeklődést. Ne akarjunk mindent a logikával felülírni vagy megérteni, mert az mentális stresszt okoz. Hagyjunk teret a Jupiternek, hogy elménk és a tudatunk táguljon, engedjünk több teret a belső hangnak. A spiritualitás útjának legmagasabb szintű megértését jelenti ez a nakshatra, és lehetőséget ad, hogy túllépjünk azokon a korlátozásokon, amelyet a sors és a múlt karmája szabott ránk. Spirituális felemelkedést jelez közösségi szinten. A más szintre lépést megtehetjük mind anyagi mind lelki szinten egyszerre.

Nameste

*Visnu a világ egyensúlyának fenntartása és a jó győzelme érdekében többször is testet öltött. Megtestesülései, az avatárok a világkorszakok kritikus pillanataiban megjelennek és segítik a jót a gonosszal való küzdelmében. Legfontosabb avatárjai Ráma és Krisna, a két legjelentősebb hindu eposz, a Rámájana és a Mahábhárata hősei. Wiki.

Teljesen kezdő nyugati és védikus csoportok indulnak szeptember 8-án és 9-én online. 
Reni